Net Design Shop : Ready Shopping siteสถิติผู้เข้าชม
Member Login                  Search :             language    :   

อาหารเสริมพืช -> ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า

ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า

390.00 ฿

รหัส : 40 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
ขนาด : 100 cc.
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ขยายเซลล์ของพืช ทั้งระบบราก ลำต้น ใบ ดอก ผลทำให้ระบบโครงสร้างของพืชแข็งแรง สามารถดูดซึมธาตุอาหาร ดิน น้ำ ปุ๋ย ได้มากขึ้น ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วต้านโรคและแมลงได้ดี ติดดอกออกผลก่อนกำหนด ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
  

คุณประโยชน์ :

1. ช่วยให้ระบบเซลล์พืชยืดขยายตัว
2. ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้ใบพืชมีสีเขียวเข้ม สังเคราะห์แสงได้มาก ใบพืช อวบ หนา เป็นมัน
3. การใช้ ฟลาโวน่าเอ็กซ์ตร้า แช่เมล็ดทำให้งอกเร็ว รากใหญ่ เปอร์เซนต์การงอกสูง
ได้ดียิ่งขึ้น
4. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบ ราก ใบ ดอก ผล  
5. ช่วยทำให้แตกกอมาก เช่น ข้าว อ้อย
6. ช่วยให้ขั้วดอก ขั้วผล เหนียวไม่ร่วงง่าย

ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า สกัดจากพืชไม่มีสารเคมีเจือปน จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี ผลดก ขั้วเหนียว น้ำหนักดี ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลง 50 % และยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิม


อัตราและวิธีใช้

ในผลไม้
ใช้ ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า  ในอัตรา  2-3 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่นในระยะแตกใบอ่อน  2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน 


ระยะออกดอกฉีดพ่น  1 ครั้ง  ระยะติดผล  ฉีดพ่น  2-3 ครั้ง  ห่างกันประมาณ  10 วัน
ระยะเก็บเกี่ยว 1 เดือน  ฉีดพ่น  2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน 

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดกิ่งใช้ ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า ในอัตรา 2-3 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน จะช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว
เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรง  ต้านทานโรคได้ดี  เพิ่มการสะสมอาหารพืชไว้  สำหรับการออกดอก ต่อไป

นาข้าว
แช่เมล็ดพันธุ์ใช้ ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า  ในอัตรา  1 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร
ฉีดอีก 3 ครั้ง ใช้ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า  ในอัตรา  2-3 ซีซี ฉีดพ่นตอนระยะข้าว 20 วัน  50 วัน และข้าวเริ่มออกร่วง

พืชไร่ทั่วไป
ใช้ ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 20-25 วัน 
โดยฉีดพ่นในอัตรา 2-3 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นทุก 20 -30วัน
 ในพืชผักทั่วๆไป
ฉีดพ่น ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า  หลังจากปลูกไปแล้ว 20-25 วัน  ในอัตรา 1 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีด 1-2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 7-8 วัน  จะช่วยทำให้ใบใหญ่อวบ  ใบห่อเข้ารูปทรงแน่นได้น้ำหนัก  นวลใบสวย  สีสรรเป็นที่ต้องการของตลาด


ในพืชประเภทลงหัว 
ฉีดพ่น  ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า หลังจากปลูกไปแล้ว 25-30 วัน  ในอัตรา 2-3  ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 15-20 วัน  ก่อนเก็บเกี่ยวฉีดพ่นอีก  1 ครั้ง  เพื่อขยายขนาดของหัวและเพิ่มปริมาณแป้งให้แก่หัวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน

ในไม้ดอกไม้ประดับทั่วๆไป 
ใช้ ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า ในอัตรา 1-2 ซีซี ฉีดพ่นระยะแตกใบอ่อนก่อนออกดอก  จะช่วยทำให้ก้านดอกแข็ง  กลีบดอกใหญ่ใบหนา  ฟอร์มดอกสวย  และช่วยเสริมให้ออกตาดอกมากขึ้น  ในมะลิ  หลังจากที่เก็บดอกในแต่ละครั้ง  ควรฉีดพ่น 1 ครั้ง  เพิ่มเสริมการออกดอกรุ่มต่อไปให้เร็วขึ้น

ข้อควรระวัง:
ควรเก็บ ฟลาโวน่า เอ็กซ์ตร้า  ไว้ในที่ร่ม  อุณหภูมิห้องตามปกติ    โปรดอ่านฉลากโดยละเอียดก่อนใช้  


0