Net Design Shop : Ready Shopping siteสถิติผู้เข้าชมMember Login                  Search :             language    :   

ออลทรีน่า 4

120.00 ฿

รหัส : 48 ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
ขนาด : 1000 กรัม
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
 ออลทรีน่า 4 เป็นสายแร่ธรรมชาติ อยู่ในตระกูลหินอัคนี กลุ่มแร่เทคโตซิลิเกต เกิดจากลาวาภูเขาไฟใต้พื้นโลกที่พวยพุ่งออกมาแล้วเย็นลงมีสีเขียวอ่อนนำมาบดละเอียด เพื่อนำมาใช้ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช แร่ภูเขาไฟ ออลทรีน่า 4 นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีความเข้มข้นมาก ปลอดสารพิษ จึงควรใช้แต่น้อย แต่ได้ผลมาก
 

คุณสมบัติ
- มีค่าซีอีซี (CEC = Cation Exchange Capacity 130-160) มากกว่าแร่ชนิดเดียวหลายเท่าตัว
- มีแร่ธาตุอาหารพืช ประกอบด้วย ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมสมบูรณ์
- สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นได้ทุกชนิด โดยผสมใช้ร่วมกันอัตรา 1 ต่อ 10
- ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บธาตุอาหารพืชต่างๆ ไว้รวมกัน และปล่อยให้พืชดูดกินอย่างช้าๆ ตามที่พืชต้องการ
- ส่งผลให้พืชมีปุ๋ยดูดกินได้มากขึ้น นานกว่า และลดการสูญเสียปุ๋ยได้ถึง 80%

คุณประโยชน์
- ใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่นได้ทุกชนิด เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ อินทรีย์เคมี และ ปุ๋ยเคมี
- ใช้กับพืชได้ทุกชนิด เช่น พืชผัก พืชไร่ พืชสวนและนาข้าว
- ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ดีมีแร่ธาตุ มีลักษณะโปรงและร่วนซุย
- ช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตดี มีสุขภาพแข็งแรง แมลงศัตรูพืชไม่รบกวน
- ช่วยลดศัตรูพืชประเภทสัตว์ เช่น มด ปลวก ด้วง หมัด เสี้ยนดิน ไส้เดือนฝอย หอยและแมลง

วิธีใช้
  1. ผสมออลทรีน่า 4 ขนาด 1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัมหว่าน
  2. ใช้ออลทรีน่า 4 ขนาด 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรดโคนต้น
0